Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
26

In allen Tsamencoemsten sal bijden Preses een Scriba ghevoecht werden, om neerstelick op te schrijven tghene weerdich is aengheteijckent te zijn. Het ampt van den Preses is voor te stellen ende te verclaren tghene te handelen is: toe te sein dat een ijeghelick zijn ordene houde int spreken: den kibbelachtighen ende die te heftich zijn te bevelen dat se swijghen, ende over deselve, gheen ghehoor ghevende, de behoorlicke Censure te laten gaen. Voort sal zijn ampt uutgaen, wanneer de Tsamencoemste scheijdet.