Kerckenordeninghe inden Generalen Synodo der Nederlandtschen Kercken, vergadert tot Middelburch, ghestelt Anno 1581.

Bron:
W. van ’t Spijker, ‛De acta van de synode van Middelburg (1581)’, in: J.P. van Dooren e.a. (red.), De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Deel 1), Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1981

Jaar: 1581