Schippers, R.

e.a. (red.)

Ex auditu Verbi [onderdeel]

Theologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam

Kampen

Uitgeversmaatschappij J.H. Kok N.V.

1965