Eijk, A.H.C. van, Meijers, A.P.H.

(red.)

Gedoopt, gevormd, gezonden [onderdeel]

Status en statuut van de pastoraal werk(st)er

Zoetermeer

Uitgeverij Meinema

2001

ISBN: 90-211-3861-1

Utrechtse Studies 2


Eijk, A.H.C. van e.a. (2001)