Acta of Handelingen der Provinciale Synode der Kerken van Holland en Zeeland, gehouden binnen Dordrecht, d.d. 16 juni in het jaar 1574

Bron:
Kerkorde:
Kerkelijk Handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, door Ds. G.H. Kersten (Tweede druk), Utrecht: N.V. Drukkerij-Uitgeverij „De Banier”, 1961, 63-86
Tekst handschrift Den Brielle A 1.Acta:
F.L. Rutgers, Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1889, 133-175.

Jaar: 1574


Kerkorde Dordrecht (1574)