Steenks, D.H.J.

Genre: Literatuur

‘Tussen ons gezegd en gezwegen’. Over het ambtsgeheim van predikanten

Scriptie in het kader van de Kerkelijke Opleiding vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk te Utrecht
Vakgroep Praktische Theologie

1999

Steenks Scriptie over ambtsgeheim.pdf