Broeke, C. van den

Genre: Literatuur

Een geschiedenis van de classis

Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)

Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam

2005

Broeke C van den Een geschiedenis van de classis.pdf