Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

contact

Administratiewe Buro
Posbus 20004
Noordbrug
2522
Potchefstroom
e-mail: leo@gksa.co.za
internet: www.gksa.org.za

Kerkorde