[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Nec tamen Classium conuentibus quicquam iuris hac in re concedendum putamus in vllam ecclesiam, eiusue Ministros, nisi illa vltro consentiente: ne suo iure et authoritate inuita priuetur ecclesia.

= Nochtans menen wij niet dat aan de classicale vergadering enig recht in deze zaak over een kerk of haar dienaren toe te kennen is, tenzij deze kerk hierin uit eigen beweging toestemt, opdat de kerk niet tegen haar wil beroofd wordt van haar recht en gezag.