[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Quicunque lecto aegri decubuerint ii suam valetudinem per Diaconos siue Seniores Ministro verbi indicent: vt si opus fuerit vel accedat ipse, aegrumque verbo Dei consoletur, vel eam prouinciam Senioribus vel Diaconis mandet, vbi ei per alia publica et maioris momenti negocia minus erit integrum.

= Wie ziek te bed ligt zal via de diakenen of ouderlingen aan de dienaar des Woords zijn ziekte melden, opdat zo nodig deze òf zelf komt en de zieke met Gods woord vertroost, òf deze taak overdraagt aan de ouderlingen en diakenen, wanneer dit hem minder gelegen komt wegens andere bezigheden die het algemeen belang raken en van groter gewicht zijn.