[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Atqui in maioribus praesertim Civitatibus Diaconorum duo genera institui non erit alienum, quorum alii eleemosynis colligendis distribuendisque operam dabunt, et simul pauperis bona legata si quae fuerit ea curae habebunt, vt ritè ab haeredibus erogentur, et legatariis fideliter distribuantur.

= Het zal niet vreemd zijn dat vooral in de grotere plaatsen twee soorten diakenen worden ingesteld. De eerste soort zal zich toeleggen op het verzamelen en uitreiken van de aalmoezen en tegelijk zorg dragen dat, wanneer er goederen aan de armen vermaakt worden, deze op wettige wijze van de erfgenamen afgevorderd worden en getrouw aan de gelegateerden worden uitgedeeld.