[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Sequitur ordo Seniorum siue presbyterorum qui a Paulo 1) κυβερνήσεων i.e. gubernatorum vel τῶν προϊσταμένων i.e. eorum qui praesunt, nomine censentur: eoque Senatum ecclesiasticum siue Consistorium vna cum Ministris constituunt.


1) Op den kant staat hier aangeteekend: 1 Cor. 12. 28. Rom. 12. 8.

= Volgt de orde van de ouderlingen of oudsten die door Paulus als regeerders of voorgangers worden aangeduid en daarom samen met de dienaren de kerkelijke senaat of kerkenraad vormen.