[Cap. II.] De Ministris et Doctoribus.

= De dienaren en leraren.

In morum exploratione, testimonio eorum apud quos vixerit est acquiescendum.

= Wat het onderzoek naar de levenswandel betreft zal men moeten berusten in het getuigenis van degenen bij wie hij geleefd heeft.