[Cap. II.] De Ministris et Doctoribus.

= De dienaren en leraren.

Vocatio autem electioque legitima censeri nullo iure potest, nisi in qua et vocati ambitus, et plebis impotentes ac temerariae inclinationes, et Seniorum praefectorumque ambitiosum imperium, quoad eius fieri potest, excludantur.

= Nu kan een roeping en verkiezing met geen enkel recht voor wettig gehouden worden, tenzij daarbij zoveel mogelijk èn verkeerde verkiezingspraktijken van de beroepene, èn de ongerichte en onbezonnen wispelturigheid van het volk, èn de eerzuchtige heerschappij van ouderlingen en voorgangers uitgesloten worden.