Zesde Afdeeling.

Van de Ringen en derzelver bijeenkomsten.

Bij de zamenstelling van zulke bijeenkomsten, kiezen zij bij meerderheid eenen Praetor en Scriba, en vergaderen voorts zoo dikwijls, als zij goedvinden.