Derde Afdeeling.

Van het Provinciaal Kerkbestuur.

In provinciën waar thans synodale weduwen-beurzen of andere fondsen, welke aan derzelver gezamenlijke Predikanten behooren, bestaan, of vervolgens mogten worden opgerigt, is de administratie van die fondsen aan het Provinciaal Kerkbestuur opgedragen.