Derde Afdeeling.

Van het Provinciaal Kerkbestuur.

Tot goedmaking der kosten van het Synode en de Provinciale Kerkbesturen, wordt van ’s Lands wege eene somme betaald, welke bij de jaarlijksche begrooting door Zijne Majesteit vastgesteld, en bij het voorgemeld Ministeriëel Departement, verdeeld en geregeld wordt.