Derde Afdeeling.

Van het Provinciaal Kerkbestuur.

Wanneer door overlijden of vertrek van een lid uit het ressort der classis, waarvoor hij zitting heeft, tusschen tijds eene vacature ontstaat, zal deszelfs Secundus dadelijk optreden en fungeren tot den tijd dat hij, wiens plaats vervuld wordt, zoude zijn afgetreden.
Bij overlijden, vertrek of optreding van eenen Secundus, wordt op de wijze bij art. 32 omschreven, een ander in deszelfs plaats benoemd.