Praecipit Apostolus Paulus 1) vt in ecclesia Dei omnia fiant ordine et decenter: Quò non modò vnanimis ecclesiae in doctrina, verum etiam in ipso ordine et politica ministerii gubernatione constet ac habeatur consensus. Vt autem earum rerum consimilis ratio in omnibus Belgicis ecclesiis seruari possit, visum fuit haec subsquentia capita, de quibus apud optimè reformatas ecclesias consultatum est, ordine proponere, quò ad salutarem ecclesiae fructum à Belgii ministris vnanimi consensu et obsignentur et obseruentur.


1) Op den kant staat hier aangeteekend: 1 Cor. 14: 40.

= De apostel Paulus schrijft voor dat in de kerk van God alles op gepaste wijze en in goede orde moet gebeuren. Zo zal niet alleen in de leer, maar ook in de orde en de politieke regering van het ambt een eenparige consensus bestaan en onderhouden worden. Om nu in alle Nederlandse kerken een gelijke regeling van zaken in acht genomen te laten worden, is besloten de volgende hoofdzaken, waarover met de best gereformeerde kerken overleg is gepleegd, ordelijk voor te stellen om tot een voor de kerk heilzame vrucht door de dienaren van Nederland met eenparige overeenstemming bezegeld en nagekomen te worden.