Certa quaedam Capita seu articuli quos in ministerio ecclesiae Belgicae Ministri eiusdem ecclesiae partim necessarios partim vtiles esse iudicarunt.

= Een aantal hoofdzaken of artikelen die dienaren van de Nederlandse kerk voor de dienst van die kerk nodig of nuttig vonden.

 

Het jaartal 1571 wordt gegeven op basis van de argumentatie bij de stelling van Owe Boersma:
Het Convent van Wezel vond plaats kort na 4 juli 1571, vlak ná de synode van Bedburg, en moet gezien worden als een concept-kerkorde gemaakt met het oog op de inmiddels geplande synode, die uiteindelijk vanaf 4 oktober 1571 in Emden zou plaatsvinden.’ (1994, 201).

Bron:
F.L. Rutgers, Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1889, 1-41

Jaar: 1571