Om goede orde in de gemeente van Christus te onderhouden zijn daarin nodig de diensten, samenkomsten, opzicht der leer, sacramenten en ceremoniën, en christelijke straf, waarvan hierna ordelijk zal gehandeld worden.