Kerkenordening gesteld in de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken, samengeroepen en gehouden op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden; binnen Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, na enige aanpassing van de taalvorm geautoriseerd door de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten.

Bron:
Deputaatschap Kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten, In goede orde. Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtsgang, z.p. © 2007 [2008], 121-144

Jaar: 2008