Genre: Literatuur

De Dordtse Kerkorde, met inleiding, aantekeningen en toelichting voor hedendaags gebruik

Uitgave van het Deputaatschap Kerkrecht van de generale synode 2007 der Gereformeerde Gemeenten.

2008

DKOb okt 2007.doc