Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Bron:
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vastgesteld door de generale synode van Assen (1957) met de door volgende synoden daarin aangebrachte wijzigingen en aangevuld met een aantal annexe bepalingen uitgegeven op last van de generale synode van Sneek (1969) van deze Kerken (Kampen: Uitgeversmij J.H. Kok N.V, 1971)

Jaar: 1971