Meijer, G.J.

Genre: Literatuur

Appèl met die oog op regsherstel. ’n Gereformeerd kerkregtelike studie

Proefskrif voorgelê vir die graad Philosophiae Doctor aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)

2006

MeijerGJdiss_0.pdf

MeijerGJdiss_1.pdf

MeijerGJdiss_2.pdf

MeijerGJdiss_3.pdf

MeijerGJdiss_4.pdf

MeijerGJdiss_5.pdf

MeijerGJdiss_6.pdf

MeijerGJdiss_7.pdf