Rutgers, F.L.

Genre: Acta

Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw

verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers

’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1889

Oorspronkelijk uitgegeven in de serie Werken der Marnix-Vereeniging, serie I deel IV. Een fotomechanische herdruk verscheen bij J.P. van den Tol in Dordrecht in 1980.

1889

Acta 16e eeuw - 1 - Wezel 1568.pdf

Acta 16e eeuw - 2 - Emden 1571.pdf

Acta 16e eeuw - 3 - Dordrecht 1574.pdf

Acta 16e eeuw - 4 - Dordrecht 1578.pdf

Acta 16e eeuw - 5 - Middelburg 1581.pdf

Acta 16e eeuw - 6 - s-Gravenhage 1586.pdf

Acta 16e eeuw - 7 - Naschrift.pdf

Acta 16e eeuw - 8 - Registers.pdf