Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

post:
Postbus 499
8000 AL Zwolle

bezoek:
Burgemeester Vos de Waelstraat 2
8011 AT Zwolle

internet:
www.gkv.nl

e-mail:
info@gkv.nl

Kerkorde (editie 2014)

Kerkorde (editie 1978)

uitvoeringsbepalingen:
H. Bouma, Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Groningen: 1983

commentaar:
K. Harmannij, Wegwijs in de kerkorde, Barneveld: 1990

deel-commentaar:
J. Kamphuis, Om de heiligheid van de gemeente, Kampen: 1982

Kerkorde (editie 1933 GKN)

commentaar:
H. Meulink, I. de Wolff, Korte verklaring van de Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Enschede: 19673