Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

contact

ds. A. van Harten-Tip, actuarius
De Sluiskampen 31
9422 AN Smilde
telefoon: 0592 41 28 14
e-mail: actuarius@vgkn.nl
internet: www.vgkn.nl

kerkorde (editie 2008)