Genre: Acta

Handelinge van die ad hoc-Sinode en die Sinode van die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Pretoria-Maranata 2005 en 2006

2006

ActavGKSA2005 adhoc en Mei 2005 - Maart 2006.pdf