Genre: Acta

Handelinge van die ad hoc-Sinode en die Sinode van die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Johannesburg 2001 en 2002

2002

ActavGKSA2001-2002.pdf

ActavGKSA2001-2002bylae.pdf