Genre: Acta

Acta der tweede voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken Leeuwarden 1890

1890

ActaNedGK1890.pdf