Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland; met de wijzigingen, die daarin zijn aangebracht door de Generale Synode te Utrecht in Augustus 1905.

Bron:
Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Utrecht van 22 Augustus tot 7 September 1905, Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom (Boekhandel voorheen Höveker & Wormser) z.j., 323-337

Jaar: 1905