Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Bron:
Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Middelburg van 22 Augustus tot 8 September 1933, Kampen: Boekdrukkerij van J.H. Kok N.V., 1933, p. 310-320.

Jaar: 1933