Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Bezwaren en geschillen

Artikel XIV

Bezwaren en geschillen voor de behandeling waarvan in de orde van de kerk niet een afzonderlijk orgaan of een bijzondere wijze van behandeling is aangegeven, worden voorgelegd aan de daartoe aangewezen colleges.