Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

De catechese betreft
het lezen en verstaan van de Heilige Schrift,
de eredienst, de liederen en gebeden,
de belijdenis en de geschiedenis van de kerk,
het leven als christen in de wereld.