Rutgers, F.L., Lohman, A.F. de Savornin

In hoeverre heeft de genootschappelijke band, die sedert 1816 aan de Ned. Gereformeerde Kerken is opgelegd, voor de bijzondere Kerken die daarin geplaatst zijn eene bindende kracht?

Beantwoord op de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid enz.; op 12 April 1882.

Genre: Literatuur

Amsterdam

H.J. Winter

1882

(Overgedrukt uit het Verslag der Twintigste Algemeene Vergadering van genoemde Vereeniging)

voor een pdf-bestand van deze brochure, zie hier


Rutgers/Lohman (1882)