Goslinga, A., Sizoo, A., Smit, H.J.

(red.)

Christendom en Historie

Lustrumbundel uitgegeven vanwege Het Gezelschap van Christelijke Historici in Nederland

Amsterdam

Uitgeversmaatschappij Holland

1925