Rutgers, F.L.

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche gereformeerde kerken

Ingeleid door J. Kamphuis

Amsterdam/Pretoria

Ton Bolland/N.G. Kerkboekhandel

1971


Rutgers, F.L. (1971)