Algemene ordening

Hoofdstuk 2

Van de gemeenten, wijkgemeenten, huisgemeenten en combinaties van gemeenten.

De herderlijke zorg over een huisgemeente berust bij de predikant van de betrokken gemeente of, na overleg met en onder goedkeuring van de daarbij betrokken kerkeraden bij een predikant van een aangrenzende gemeente.