Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 91

Voor bepaalde takken van de arbeid der evangelisatie kan de generale synode deputaten benoemen ten dienste van die kerken, welke daarvoor in aanmerking komen, en zo nodig de kerken opwekken dit werk naar vermogen te steunen.