Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 90

Ten behoeve van de arbeid der evangelisatie zal de generale synode deputaten benoemen, aan wie wordt opgedragen de kerken met adviezen te dienen en het nodige te verrichten tot bevordering van de opleiding van krachten voor die arbeid.