Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

V. Kerk en Israël

Artikel 88a

Ten behoeve van dit werk benoemt de generale synode deputaten voor Kerk en Israël met de opdracht de kerken met adviezen te dienen en tevens namens de kerken deel te nemen aan het overleg tussen Joden en Christenen.