Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 34

Elke meerdere vergadering zal zo dikwijls als er naar haar oordeel aanleiding toe is in een bijeenkomst aan haar leden de gelegenheid geven elkander onderling te vermanen, opdat de christelijke saamhorigheid van haar leden bewaard blijft.