Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32a

Degenen die de voorzitter van het particuliere dan wel generale deputaatschap voor appèlzaken het verzoek doen een spoedvoorziening te treffen, zijn verplicht daarbij de door de generale synode vastgestelde bepalingen aangaande vorm en termijn van dat verzoek in acht te nemen.