Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32a

De voorzitter van het particuliere deputaatschap voor appèlzaken is bevoegd op verzoek van degenen die revisie van een besluit verzocht hebben of van een revisiebesluit in appèl gegaan zijn, een spoedvoorziening te treffen totdat op het revisie- of appèlverzoek definitief zal zijn beslist.