Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

De generale synode beslist op een appèlverzoek niet dan nadat het generale deputaatschap voor appèlzaken een advies uitgebracht heeft. Indien de generale synode wil afwijken van het door het deputaatschap uitgebrachte advies, dient zij eerst appèllanten, de betrokken kerkelijke vergadering en het deputaatschap te horen alvorens een afwijkend besluit te nemen.