Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

De generale deputaten voor appèlzaken kunnen een door een particuliere synode in appèl genomen besluit voorleggen aan de generale synode met het advies om een afwijkend besluit te nemen, voorzover het zaken betreft, die het gehele kerkverband aangaan, en met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.