Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

De particuliere synode beslist op een appèlverzoek niet dan nadat een door haar daartoe ingesteld particulier deputaatschap voor appèlzaken advies uitgebracht heeft.
Indien de particuliere synode wil afwijken van het door het deputaatschap uitgebrachte advies, dient zij eerst appèllanten, de betrokken kerkelijke vergadering en het deputaatschap te horen alvorens een afwijkend besluit te nemen.