Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 31

Degenen die enig besluit van een vergadering — niet zijnde een op een revisieverzoek of een in appèl genomen besluit — in strijd achten met duidelijke uitspraken van Gods Woord of met bepalingen van de kerkorde, of die op andere wijze door zulk een besluit het welzijn van de kerk geschaad achten, of die menen dat hun daardoor onrecht aangedaan is, kunnen aan de vergadering die het besluit genomen heeft, revisie van dat besluit verzoeken. Betreft het een besluit van de generale synode, dan kan revisie verzocht worden bij de generale synode.