Grieken, M. van

Beginselen van kerkrecht zooals we die vinden uiteengezet in de Oudste Kerkordeningen der Nederlandsche Gereformeerde of Hervormde Kerken

Eerste deel, eerste stuk: De Wezelsche Artikelen van 1568

Genre: Literatuur

Maassluis

Adm. De Waarheidsvriend

1934

(niet verder verschenen)